Anahtar Kelimeler: apaçık özelleştirme
  • Çarşamba 32.6 ° / 20.2 ° Bulutlar
  • Perşembe 27.5 ° / 13.5 ° kırık bulutlar
  • Cuma 23 ° / 13.5 ° Dağınık bulutlar

Bu apaçık özelleştirme

MKE İÇİN BULUŞTULAR

 

Kırıkkale'nin siyasetinde ve sivil toplum örgütü yapılanmasında bir dönem görev alan Kırıkkale eski Belediye Başkanları, Milletvekilleri ve Ticaret Odası Başkaları yaptıkları ortak basın açıklamasında MKE'nin özerkleşmesine yönelik kanun teklifine yönelik olan endişelerini dile getirdiler.

 

 

 

MKE İÇİN BULUŞTULAR

Kırıkkale'nin siyasetinde ve sivil toplum örgütü yapılanmasında bir dönem görev alan Kırıkkale eski Belediye Başkanları, Milletvekilleri ve Ticaret Odası Başkaları yaptıkları ortak basın açıklamasında MKE'NİN Özerkleşmesine yönelik kanun teklifine yönelik olan endişelerini dile getirdiler. Grup adına açıklamada bulunan Kırıkkale eski Milletvekili Sadık Avunduoğlu, MKE konusunda Kırıkkale'nin yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını ve sivil toplum örgütlerinden görüş alınmadığından yakındı.

 

AÇIKLAMADA BULUNDULAR

Avundukluoğlu, " Bizler belirtmek isteriz ki yasa teklifi yasalaştığı takdirde Kırıkkalelinin emanetinde olan Makine Kimya Kurumu Kırıkkalelinin elinden alınacaktır. Bir diğer anlatımla Türk milleti tarafından Kırıkkaleliye teslim edilmiş silahı (savunma ve mühimmat araçları) elinden alınacaktır. Kırıkkale MKE fabrikalarında silah üretilmektedir. Üretilen bu silah Türk Milletinin güvenliğinin güvencesidir. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile Türk milletinin güvenliğinin güvencesi olan silahına el atılmaktadır. Silaha el atılması da Türk milletinin her evladını tedirgin eder. İşte bu tedirginlik bizleri huzurunuza getirmiştir.''dedi.

 

KİMLER KATILDI?

Atatürk Bulvarı üzerinde Magaron cafede yapılan basın toplantısına kimler katıldı? Sadık Avundukluoğlu ( DYP Eski Milletvekili), Kemal Albayrak ( Fazilet Partisi Eski Milletvekili),  Mustafa Pekdoğan (Kırıkkale Eski Belediye Başkanı), Cemalettin Akdoğan (Kırıkkale Eski Belediye Başkanı ve Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Ali Koç Uzel (Anap Eski İl Başkanı), Şevki Köksal (Ahılı Eski Belediye Başkanı) toplantıya katılarak Kırıkkale ekonomisinin bel kemiği olan MKE hakkında endişelerini ve önerilerini dile getirdiler.

 

MKE AÇIKLAMASI

Avundukluoğlu "Kırıkkale'mizin milletvekilliğini, Belediye Başkanlığını, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı gibi seçimle temsil görevlerinde bulunmuş kişiler olarak Makina Kimya Endüstrisi Kurumu(MKE) yasa teklifi ile ilgili görüş ve tepkilerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya geldik.MKE Kırıkkale silah fabrikaları, Türk milletine aittir. Türk milleti bu fabrikaları Kırıkkale halkına teslim etmiştir. Bu fabrikaların geçmişi Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul-Tophane semtindeki Top Dökümhanesi bir diğer deyişle Top Asithanesi'ne kadar uzanmaktadır. Bu fabrikalar İmparatorluğun dağılma sürecinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki İstiklal Harbi'nde henüz cumhuriyet ilan edilmeden kurulan Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü adı ile Ankara'ya, devamında da Kırıkkale'ye taşınmıştır. Kırıkkale'de de Mustafa Kemal Atatürk' ün emriyle silah fabrikaları kurulmaya devam etmiştir. Kırıkkaleli Türk milletinin kendisine emanetini korumak zorundadır. Kırıkkale halkına emanet bu silah fabrikaları ile ilgili esasta değişiklik öneren bir kanun çalışması yapılacaksa; bunun Kırıkkale halkının temsilcileri tarafından yapılması gerekir. Çünkü üretilen silah Türk milletinin güvencesidir.

 

APAÇIK BİR ÖZELLEŞTİRME

Ancak silah üretilirken elde edilen gelirden de Kırıkkaleli geçimini sağlamaktadır. Bu demektir ki Kırıkkaleli bu fabrikalarla bütünleşmiştir. Bu fabrikalara dokunmak demek Kırıkkale halkının her bir ferdinin maddi ve manevi varlığına dokunmak demektir. Silah Türk milletinindir ancak Kırıkkaleliye emanettir. Bu da demektir ki Kırıkkalelinin maddi ve manevi varlığı Türk milletinin maddi ve manevi tüm değerleriyle özdeşleşmiştir. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nun bugünkü hukuki yapısı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kamu iktisadi teşekkülü şeklindedir. Kanun teklifindeki tabir ile MKE Kurumu, Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon TL olan MKE A.Ş. şekline dönüştürülmektedir. Bu apaçık özelleştirmedir. Hukuktaki karşılığı budur. MKE Kurumu Kanununda esaslı değişiklik yapılabilmesi için Kırıkkale halkının bilgisi ve olurunun olması gerekir. Kırıkkale'nin çok iyi yetişmiş temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve kurumları vardır. Bu kurumların başında Kırıkkale Üniversitesi gelmektedir. Kırıkkale'nin Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları ve barosu vardır.

 

ÇEKİNCELER AÇIKLANDI

Kanun teklifini inceledik. Kanun teklifi yapısı itibariyle şirketleşmeyi ifade etmektedir, bu ucu açık bir özelleştirmedir. Bu kanun ile Makina Kimya'nın özelleştirildiğini söylememizin hukuki gerekçesi, daha önce özelleştirilen kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirme yasalarındaki şablona aynıyla uymasıdır. Özellikle de daha önce özelleştirilen kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan işçi ve personele uygulanan hükümlerle bu değişiklik teklifi tıpatıp aynı hükümleri taşımaktadır:

1 - Kanun teklifi hazırlanacaksa bunun öncelikle başta Kırıkkale Üniversitesi olmak üzere bilimsel kurullarda incelenmesi gerekirdi.

2 - Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odasının görüşlerinin alınması gerekirdi.

3- Kırıkkale'deki siyasi parti temsilcilerinin görüşlerinin alınması gerekirdi.

4 - MKE'nin Kırıkkale, Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul gibi şehirlerimizin en mutena yerlerinde çok geniş arazileri vardır. Yalnızca bu arazileri dahi milyarlarla ifade edilen değerler taşırken sermayesinin 1 milyar 200 milyon TL olarak belirlenmesi kuşku yaratmaktadır.

5- MKE kurum olarak hem Meclis hem de Sayıştay denetimine tabidir. Özelleştirme ile bu denetimin dışına çıkarılmaktadır. Bu tehlikelidir. Bu husus kuşku vericidir.

6 - Kanun teklifinde aynen "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda; Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Fabrika/İşletme Müdürü, Fabrika/İşletme Müdür Yardımcısı, Müdür, Kısım Müdürü, Müdür Yardımcısı ve benzeri idari görevleri olanların görevi başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz” Hükmü vardır.  Bu görevlere bilgi birikimi ve tecrübe ile getirilen kalifiye elemanlar bu yasa ile topyekûn bulundukları yerlerden alınınca sistem bozulacaktır. Kurumun geçmişi ile bağı koparılacaktır. Böylece 500 yıllık silah sanayinin hafızası(belleği) yok edilecektir. Bu Türk silah sanayine vurulabilecek en büyük darbedir. Milli savunmamıza vurulabilecek en büyük darbedir.

7- MKE bugün Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kamu iktisadi teşekkülüdür. Kanun teklifi ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı anonim şirket haline getirilmektedir. Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir kurum iken bu yapıyı bozmak kuşku vericidir.8- Bu kanun şaibelidir. Mevcut idari ve teknik yapı çağın şartlarına göre ülkenin savunma ihtiyacı ve ömenfaatleri açısından her an daha iyi bir şekle dönüştürülmeye müsaittir. İşbu duyurumuzu aşağıda imzası bulunan Kırıkkale'mize manevi borcumuz nedeniyle tarihe not düşmek için kaleme almış bulunuyoruz.''