Anahtar Kelimeler: Finansman desteği
  • Çarşamba 33 ° / 17 ° Güneşli
  • Perşembe 33 ° / 15 ° Güneşli
  • Cuma 31 ° / 16 ° Parçalı bulutlu

Finansman desteği

 

Kırıkkale’de kooperatifçiliği geliştirmek için destek çalışması yürütülüyor.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Bakanlıkça hazırlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği 30.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 06.03.2020 tarihli Resmi Gazetede de Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

ÇETİNER BİLGİ VERDİ

Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner yaptığı açıklamasında "Bu kapsamda Vali Yardımcısı Başkanlığında oluşturulan komisyon ilk toplantısını yaptı Komisyonun ilk toplantısına İl Proje Komisyonu ve İl Yürütme Komisyon üyeleri katıldı. İzlenecek yol haritası belirlendi. İl Tarım Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı Koordinatörlüğüyle birlikte proje yürütülecektir. Özellikle Kadın Kooperatiflerinin proje yapabilmesi için gerekli her türlü yardım teknik destek verilecek.  Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında öncelikle ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda söz konusu programa ilişkin gerekli açıklamalara aşağıda yer verildi.'

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlk uygulama olarak Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. Başvuru sahibi kooperatif ve üst kuruluşlarının; ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olmaları ile projelerinin; üretim ve istihdama katkısının bulunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması ve kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu aranacaktır. İlimizde Bakanlığımızın görev alanına giren Kooperatiflere destek olmak amacıyla, Koop-Des programı kapsamında Hibe Proje çağrısına çıkılmıştır.  İlimizde görev alanımıza giren 24 kooperatif vardır. Bunların 6 tanesi Kırıkkale Merkez, Keskin, Karakeçili, Yahşihan, Delice, Sulakyurt olmak üzere kadın kooperatifinden oluşmaktadır.

DESTEK AÇIKLAMASI

Kalkınmada öncelikli yörelere %75’i, Diğer bölgelere %50 si. Kalkınma da öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde doksanının kadınlardan oluştuğu kadın kooperatiflerine  %75 hibe desteği verilecektir.  Kooperatiflerin projelerinin geçmesi halinde aşağıdaki konularda hibe desteği sağlanacaktır. Kooperatiflerin faaliyetlerine göre; Ortaklarının % 90 ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları,  Kooperatiflerin makine veya ekipman alımında 200.000TL’ye  Sergi ve Fuar katılımlarına yönelik Hizmet alımlarında 30.000 TL’ye Nitelikli personel istihdamı desteği için, yıllık bir personel için 30.000.-TL hibe desteği Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.''

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır.  Kooperatifler tarafından proje konularına göre eksiksiz olarak doldurulan Proje Başvuru Formu, proje konusuna göre belirtilen belgeler ile birlikte kooperatif merkezinin bulunduğu Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ayrıntılı bilgi ve dökümanlar Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des   internet adresinden temin edilebilecektir.