Anahtar Kelimeler: Genç girişimci lazım
  • Cumartesi 31 ° / 15 ° Güneşli
  • Pazar 31 ° / 16 ° Gök gürültülü sağanak yağış
  • Pazartesi 28 ° / 13 ° Güneşli

Genç girişimci lazım

Genç girişimci lazım

Kırıkkale Üniversitesi´nde girişimciliğe yönelik toplantılar yapıldı.

BİLGİLER VERİLDİ
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Harun Çelik´in koordinatörlüğünde, öğretmen adaylarına yönelik olarak 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında ?Fen Bilimleri Öğretimine Yönelik Girişimcilik Eğitimi? (FÖYGE) verildi. TÜBİTAK tarafından desteklenen FÖYGE Projesine 7 farklı üniversiteden 11 öğretim üyesi ve 15 farklı üniversitede öğrenim gören 30 öğretmen adayı katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Harun Çelik, değişen öğretim programları, öğretmen yetiştirme süreci, 2023 eğitim vizyonu ve girişimcilik eğitimi kapsamında girişimciliğin öğrenme ortamlarında bir değer olarak nasıl kazandırabileceğine yönelik vurgular yaparak projenin amacı hakkında bilgi verdi.

UYGULANMASI GEREKİYOR
Öğrenmeyi merkeze alan, öğretmenin rehber olduğu aktif öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde öğretmen yetiştirme sürecinin son yılların önemli bir tartışma konusu olduğunu belirten Doç. Dr. Harun Çelik, ?Değişen öğretim programlarının uygulanması ve bu yeterliklerin öğrencilere kazandırılması noktasında öğretmenlerimiz mesleki gelişime gereksinim duymaktadır. 2023 eğitim vizyonu kapsamında; tasarım ve beceri atölyesi eğitimi, esnek ve modüler öğretim anlayışı ile ilgi ve yeteneklerin tespiti ve geliştirilmesi, üzerinde odaklanılması gereken unsurlardır. Bu durum öğrenme ortamlarının, öğrenci ilgi ve yeteneklerinin ve kazandırılması amaçlanan öğretim anlayışının bütünleştirilerek planlanması ve sonrasında uygulanmasını gerektirmektedir. Arzu edilen bu anlayışı gerçekleştirme isteği için öğretmen yetiştirme süreci ile başlanılması kabul gören bir adım olarak benimsenmektedir? dedi.

GEZİ VE GÖZLEM YAPILDI
Etkinlik kapsamında öncelikle öğretim programlarının doğası ve girişimcilik, fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamaları, 21. yüzyıl becerileri kapsamında girişimcilik konuları üzerinde tartışıldı. Sonrasında ise bağlam temelli öğrenme yaklaşımı kapsamında REACT modeli, argümantasyon temelli eğitim, eğitsel oyunlar, yaratıcı drama, sosyo-bilimsel konular, algoritmik düşünme eğitimi ve STEM eğitimi yaklaşımı yoluyla Arduino uygulaması konularında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, analitik düşünme gibi yaşam becerileri vurgulanarak girişimcilik eğitimi ile bağlantısı kurulmaya çalışıldı. Böylelikle sınıf içi, fen laboratuvarı ve bilişim teknolojileri desteklenmiş işbirlikçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarına atölye ve beceri geliştirebilme eğitimi sunuldu. Ayrıca informal öğrenme ortamlarında fen öğretimi ve girişimcilik eğitimi temalı etkinlik için Kırıkkale Silah Müzesine gezi-gözlem yapıldı.
POZİTİF DEĞERLENDİRMELER
Bu etkinlikle 15 farklı üniversiteden katılan 30 öğretmen adayı; MKEK-Kırıkkale etkileşimi, savunma sanayi-girişimcilik temalarının yanı sıra ve okul dışı ortamlarının fen öğretimini ve girişimcilik eğitimini nasıl destekleyebileceği konularında teorik ve pratik eğitim alarak çalışmalar yaptı. Dolaylı bir kazanım olarak Kırıkkale İli´nin ve MKE Silah Fabrikasının ülkemiz gerçeğinde önemi de katılımcılara anlatıldı.Öğretim etkinliklerinin ürünü olan materyallerin sunulduğu, girişimcilik ve pazarlama ilişkisi üzerine uygulamalı etkinliklerin yapıldığı eğitim, tüm bu süreçlerin gelecekte öğretim ortamına yansıyabilmesi noktasında öğretmen adayları ve öğretim üyesi eğitmenlerin yapmış oldukları pozitif değerlendirmeler ile sona erdi.