• Cuma 16 ° / 0 ° Güneşli
  • Cumartesi 16 ° / 0 ° Güneşli
  • Pazar 17 ° / 1 ° Güneşli

Kadınlar dünyayı özgürleştirir

Kadınlar dünyayı özgürleştirir

Kadınlar meydanda buluştu

 

 

8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Kırıkkale Eğitim Sen şubesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü Kırıkkale Cumhuriyet meydanın da coşkuyla kutlandı.

 

 

MEYDANDA KUTLAMA

Kırıkkale Kadın Platformu Adına Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Dilefruz Demir Şimşek açıklamada bulundu. Şimşek, "Bize baskı, sömürü ve şiddet dışında bir şey vaat etmeyen ataerkil kapitalist sisteme karşı tarihimizden aldığımız gücümüzle bu 8 Mart´ ta yine alanlardayız. Çünkü adil, eşit ve özgür bir yaşamın biz kadınların mücadelesi ile kurulabileceğinin farkındayız? dedi.

 

MÜCADELEMİZİ YÜRÜTÜYORUZ

Şimşek, "8 Mart 1857´de New York´ta tekstil sektöründe çalışan 40.000 dokuma işçisi kadın düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı greve gitmiştir. Greve müdahale edilmesi sonucu 129 kadın işçi yanarak can vermiştir.  8 Mart kadınların hak ve eşitlik isteklerini dile getirdikleri, kadın olmaktan dolayı yaşadıkları sorunlara dikkat çektikleri, her türlü baskı ve sömürüye karşı bir araya geldikleri gündür. Eşitsizliklere, ayrımcılığa ve sömürüye karşı mücadelenin simgesi olan ?8 Mart? aralarında Çin, Rusya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan´ın da bulunduğu 33 ülkede  genel tatil günlerinden biri olarak kabul edilmektedir.Esnek, kuralsız, güvencesiz, kayıt dışı ve düşük ücretlerle sömürülmeye, ekonomik krizle birlikte daha fazla yoksullaşmaya, çalışma yaşamının ayrılmaz parçası haline getirilmiş baskı, şiddet ve mobbinge, kreşleri kapatıp kadınlara yüklenmeye çalışılan bakım hizmetleri nedeniyle ücretli işlerde çalışmamızı engelleyen politikalara karşı durmaya,  ev içerisinde görünmez kılınıp değersizleştirilen emeğimize sahip çıkarak mücadelemizi yürütüyoruz? dedi.

 

TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

"Kamusal alanları, kentlerimizi ve yaşam alanlarımızı daraltarak bizi eve hapsetmeye çalışanlara, bizi babayla, kocayla, aileyle tanımlayanlara, işsiz bırakarak itaate zorlayanlara karşı örgütlü kimliğimize ve haklarımıza sahip çıkıyoruz. Mücadelemizi fabrika önünde yüzlerce gündür direnen Flormar işçisi kadınlar başta olmak üzere  Cargill´ de, Real´ de, Tariş´te ve daha bir çok yerde  direnen işçi kadınların mücadelesiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Ceza kanunu ve Medeni kanunda bin bir emek ve mücadeleyle elde ettiğimiz  kazanımlarımızın geriletilmesine, nafaka düzenlenmesini ve 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasını aileyi dağıttığı, erkeği mağdur ettiği gerekçesiyle değiştirmek isteyenlere, haksız tahrik indirimlerine hız kesmeden devam eden eril yargı mekanizmasına ve yaşam tarzı bahanesiyle kadın cinayetlerini meşru gösterenlere karşı var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız.Kamudan başlanarak yaşamın dinselleştirilmesine karşı laik seküler yaşamdan yana tarafız. Ensar´a, Türgev´e bel bağlayıp dinci tarikatlarla protokol yapanlara karşı bilimsel, laik, nitelikli, parasız eğitim ve kamu hizmeti talebimizden vazgeçmeyeceğiz.´´

 

BİZ KAZANACAĞIZ

"Sözümüzle, İtirazlarımızla, Haklı Mücadelemizle Ve Haklı Taleplerimizle Sesleniyoruz:  8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalı, Eşit işe eşit ücret sağlanmalı,İş yerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılmalı, Esnek-güvencesiz-kayıt dışı ve taşeron çalışmaya, kiralık işçilik uygulamasına son    verilmeli,  güvenceli iş güvenli yaşam koşulları sağlanmalıdır.* Kapatılan kamu kreşleri açılmalı, kadın veya erkek olduğuna bakılmaksızın en az 50    çalışanın bulunduğu iş yerlerinde gündüz bakım evi ve kreşler açılmalı, Doğum izinleri 24 haftaya çıkarılmalı, devredilemez babalık izni düzenlenmeli, süt    izninin kullanımı önündeki keyfi engeller kaldırılmalı ve ücretli-ücretsiz doğum izninden    dönen kadınların statü kaybı yaşaması engellenmeli, Kadın Bakanlığı kurulmalı, Kadınlara yönelik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı önleyici yasal düzenlemeler acilen   yapılmalı.

 

HAKLARI VERİLMELİ

Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşme hakkı, sendikal hak ve özgürlüklerimiz önündeki engeller kaldırılmalı, Kamu kurumlarının bütçeleri toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle hazırlanmalı, OHAL komisyonu derhal lağvedilmeli, KHK´lerle haksız hukuksuz yere işten çıkarılan    tüm emekçiler görevlerine iade edilmeli,Eğitim ve sağlık alanı başta olmak üzere kamusal alanın tümüne yayılan dinselleştirme    politikalarından vazgeçilmeli, İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere kadınlardan yana imza atılan uluslararası    sözleşmelerin gereklikleri yerine getirilmelidir.Yaşamın yarısıyken yok sayılmayı reddediyoruz!Kadınların erkek egemen sisteme karşı mücadele ederek, bedeller ödeyerek yarattıkları ve bugüne taşıdıkları direniş günü olan 8 Mart´ta bu haklı talebimizin karşılık bulmasını istiyoruz.  Dünyanın dört bir yanında alanlardan, meydanlardan, sokaklardan, evden, okuldan, işten, her yerden sesleniyoruz:  Eşit ve özgür bir yaşamı kuruncaya dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.  VARDIK, VARIZ, VAROLACAĞIZ! Biz haklıyız, Biz kazanacağız!? dedi.