Anahtar Kelimeler: Mükelleflere uyarılar
  • Cumartesi 9 ° / 4 ° Sağanak
  • Pazar 9 ° / 5 ° Sağanak
  • Pazartesi 9 ° / 2 ° Sağanak

Mükelleflere uyarılar

Mükelleflere uyarılar

 

Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e fatura ve arşiv konusunda üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ ROL OYNAR

Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası´nı ziyaret eden Kırıkkale İl Defterdarı İbrahim Bayraktar, Irmak Dairesi Müdürü Şemsettin Eser, Kalepe Dairesi Müdürü Erhan Özbek, Vergi Müfettişleri Ergün Özel, Pakize Yalçın ve Gelir Müdürü V. Recep Demir,   Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi ve üyelerini bilgilendirilmeye toplantısı düzenledi. E fatura ve arşiv konularında bu zamana kadar 3 toplantı düzenlediklerini açıklayan Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ferman Aldemir, "Mali müşavirler şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesinde oldukça önemli bir rol oynarlar. Çünkü en temel işleri muhasebedir. Biliyorsunuz ki, muhasebe oldukça hassas bir ölçüm işidir. Muhasebe sayesinde bir işin kar getirip getirmediğini ölçümleyebilir; işinizi büyütmek ya da sonlandırmak için karar alabilirsiniz. Tam da bu noktada şayet mali işlemler doğru ölçülmezse yani eksik ya da hatalı muhasebe yapılırsa, işletmenin gerçek durumu anlaşılamaz. Bu yüzden mali müşavirlerin vergi toplama konusunda yapmış olduğu işler büyük önem arz eder? dedi.

1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN

Kırıkkale Defterdarı İbrahim Bayraktar ise, ziyarette yaptığı konuşmada, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının oluşması gerektiğini söyledi.  Bayraktar, "Ülke olarak ilerlemenin yolu bu bilinci toplumun tabanına yaymakla mümkün. Vergi mükelleflerinden oluşan bir kuruluşun idarecileri olarak memlekete faydalı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Sözlerine devam eden Bayraktar, "Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.  e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

ÖNEMLİ BİR KONU

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL´yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL´yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ?e-Arşiv Fatura? olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır. Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir."