Anahtar Kelimeler: borçları ertelendi
  • Cumartesi 40 ° / 23 ° Güneşli
  • Pazar 37 ° / 22 ° Güneşli
  • Pazartesi 37 ° / 20 ° Güneşli

Prim borçları ertelendi

 

Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ferman Aldemir, belediyeler ile bağlı kuruluşlarının üç aylık prim borçlarının ertelendiğini söyledi.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ferman Aldemir, Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının; 5510  sayılı  Kanunun  4’üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a) bendi  kapsamında  sigortalı  sayılanları  çalıştıran  işyerleri bakımından 2020/Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait sigorta primleri, 5510  sayılı  Kanunun  4’üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (c) bendi  kapsamında  sigortalı  sayılanları  çalıştıran  işyerleri bakımından  2020/Nisan,  Mayıs  ve  Haziran  aylarına  ait kesenek/prim,  fiili  hizmet  süresi  zammı  primi  ve  ek  karşılık primleri, Üç eşit taksitte olmak üzere, üçer ay ertelenmiştir.

ALDEMİR BİLGİ VERDİ

Aldemir, "Büyükşehir    belediyeleri,    belediyeler    ve    bağlıkuruluşlarının  prim  erteleme  kapsamı  ile  erteleme süreleri:17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci  fıkrasının  (d)  bendinde Büyükşehir  belediyeleri,  belediyeler  ve  bağlı kuruluşlarının cari ay prim borçlarının üç eşit taksitte üçer ay erteleneceği belirtilmiştir.Yapılan  düzenlemede,  sadece  Büyükşehir  belediyeleri,  belediyeler  ve  bağlı  kuruluşları prim  erteleme kapsamına alınmıştır.Bağlı kuruluş; büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe  belediyeleri  ve  bunlara  bağlı  müstakil  bütçeli  ve  kamu  tüzel  kişiliğini  haiz  (su  ve kanalizasyon, otobüs, ulaştırma ve benzeri hizmetleri yürüten) kuruluşları ifade etmektedir. SGK tarafından ilgili mevzuat bölümünde yapılan düzenlemeye göre;

DURUMU ANLATTI

25.04.2020/108-21-)  5510  sayılı  Kanunun  4/1-a kapsamında  sigortalı  sayılanları  çalıştıran  Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının; Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıları bakımından;−2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresinin 4/8/2020 tarihine (31/7/2020 ila 3/8/2020 tarihlerinin Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle), 2’nci taksitinin son ödeme süresinin 31/8/2020 tarihine, 3’üncü taksitinin son ödeme süresinin 30/9/2020 tarihine kadar olacak."

 ÖDEME DÖNEMLERİ

Aldemir, "2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere, 1’inci  taksitin son  ödeme  süresinin  31/8/2020  tarihine,  2’nci  taksitinin  son  ödeme  süresinin 30/9/2020  tarihine,  3’üncü taksitinin  son  ödeme  süresinin 2/11/2020  tarihine  (31 Ekim 2020 ve 1/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle), −2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere, 1’inci  taksitin son  ödeme  süresinin  30/9/2020  tarihine,  2’nci  taksitinin  son  ödeme  süresinin 2/11/2020 tarihine (31 Ekim 2020 ve 1/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi), 3’üncü taksitinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine, b-) Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıları bakımından;−15 Mart -14 Nisan dönemine ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1’inci taksitinin  son  ödeme  süresinin  14/8/2020  tarihine,  2’nci  taksitinin  son  ödeme süresinin  14/9/2020  tarihine,  3’üncü  taksitinin  son  ödeme  süresinin  14/10/2020 tarihine, −15  Nisan -14 Mayıs dönemine ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1’inci taksitinin son ödeme süresinin 14/9/2020 tarihine, 2’nci taksitinin son ödeme süresinin  14/10/2020  tarihine,  3’üncü  taksitinin  son  ödeme  süresinin  16/11/2020 tarihine(14,15/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatili olması),−15 Mayıs -14 Haziran dönemine ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1’inci taksitinin son ödeme süresinin 14/10/2020 tarihine, 2’nci taksitinin son ödeme süresinin  16/11/2020  tarihine (14,15/11/2020  tarihlerinin  hafta  sonu  tatili  olması nedeniyle), 3’üncü taksitinin son ödeme süresinin 14/12/2020 tarihine kadar olacak. "