Anahtar Kelimeler: bildirimi uyarısı
  • Perşembe 16 ° / 0 ° Güneşli
  • Cuma 16 ° / 0 ° Güneşli
  • Cumartesi 16 ° / 0 ° Güneşli

SSK bildirimi uyarısı

Kırıkkale Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan Ferman Aldemir, MUH-SGK Uygulamasında apartman işyerlerinin SGK bildirimi nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.

 

 

ÖNEMLİ BİR KONU

Kırıkkale Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan Ferman Aldemir, “Kolay  İşverenlik  Uygulamasına  geçen  Apartman  Yönetimleri  Muhtasar  ve  Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır.  Kolay  işverenliğe  geçmemiş  apartman  yönetimleri  ise SGK bildirimlerini   e-Beyanname  uygulaması  üzerinden  Muhtasar  ve Prim  Hizmet  Beyannamesi  ile yapacaklardır. Apartman işyerlerinin SGK bildirimi Apartman yönetimlerine bağlı işyerlerinde çalışan sigortalılar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini (vergi bölümü boş ve SGK bilgileri bölümü dolu olacak şekilde) vermeleri esastır.  Ancak SGK “Kolay İşverenlik Uygulaması”na geçen apartman işyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu yöntemden  yararlanmak  isteyen  apartman  yönetimleri  e-bildirge  şifreleri  ile http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemiadresinden giriş yaptıktan sonra başvurularını tamamlayabilirler.2020/Ağustos ayında kolay işverenliğe geçen apartman işyerleri SGKbildirimlerini,  kolay işverenliğe geçtiği tarihi ila 26 Ağustos 2020 tarihi arasında (2020/Temmuz ayına ait MUH-SGK’nın son verilme tarihi) e-bildirge v2 üzerinden yapabilecektir” dedi.

DÖNEMİ TAKİP EDEN

Aldemir, “23.08.2020/166-2Kolay işverenliğe geçmiş olan bu işverenler için e-Bildirge v.2 uygulaması açık tutulacaktır. Bu işverenler geriye yönelik belge düzeltmelerini ve yasal süresi dışındaki aylık prim ve hizmet  belgelerini  e-Bildirge  v.2  uygulaması  vasıtasıyla  gönderebileceklerdir.  Yine,  bu işverenler  için  tahakkuklar  otomatik  oluşturulmakla  birlikte  cari  aya ilişkin  belgelerini gönderebilmeleri ya da otomatik olarak oluşan tahakkuklarında değişiklik yapabilmeleri için ilgili dönemi takip eden ayın 21’i ila 23’ü arasında e-Bildirge v.2 uygulaması açılacaktır. Bu tarih aralığı dışında cari ay bildirimleri için e-Bildirge v.2 uygulaması kapalı olacaktır.Kolay  işverenliğe  geçmemiş  apartman  yönetimleri  ise  Muhtasar  ve  Prim  Hizmet Beyannamesini  e-Beyanname  uygulaması  üzerinden  göndereceklerdir.  Kolay  işverenlik yöntemini seçmeyen apartman yönetimlerinin öncelikle apartmanın bulunduğu yere göre yetkili vergi dairesine başvurarak 0003 Gelir Vergisi Stopaj mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir” dedi.

BAĞLI OLDUKLARI VERGİ DAİRESİNE

Aldemir, "Ayrıca  bu  işverenlerin  vergi  numaralarının  SGK  sistemlerinde  tescile işlenmiş  olması  gerekmektedir.  Tescil  kütüklerinde  vergi  numaralarının  bulunmaması halinde beyanname verilemeyeceğinden vergi kimlik numaralarının kayıtlı olup olmadığı ile doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir.0003  Gelir  Vergisi  Stopajı  mükellefiyeti  vergi  dairesine  bizzat  başvurularak  talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tradresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Bunun için;−İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu / vergi kimlik No  /  T.C.  kimlik No  ve şifre bilgileri ile giriş yapılır.−Sisteme giriş yapıldıktan sonra “İşlem Başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir Stopaj Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi” ile başvuruda bulunulur. Dilekçenin  verilmesine  ilişkin  ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb3.pdfadresinde yer alan Kılavuzdan da ulaşılabilir.  23.08.2020/166-3Apartman yönetimlerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini e-Beyanname veya İnternet  Vergi  Dairesi  uygulaması  (intvrg.gib.gov.tr)  üzerinden  kendileri  göndermek isteyenlerin bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak e-Beyanname gönderme yetkisini haiz şifre almaları gerekmektedir. Beyannamelerini 3568 Sayılı Kanunda belirtilen meslek mensupları aracılığıyla göndermek isteyen apartman yönetimlerinin meslek mensubu ile aracılık sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir” açıklamasında bulundu.