Anahtar Kelimeler: kararlar açıklandı
  • Cumartesi 17 ° / 1 ° Parçalı bulutlu
  • Pazar 16 ° / 4 ° Parçalı bulutlu
  • Pazartesi 16 ° / 3 ° Güneşli

Yeni kararlar açıklandı

Kırıkkale Valiliği tarafından Koronavirüs ile mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha kurul kararları açıklandı.

 

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 09.04.2020 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus Sezer Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına bugüne kadar ilgili Bakanlıklarımız, Valiliğimizmz, kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir alınmış ve uygulanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgi 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır.

Bu kapsamda;

1-01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine,

2- 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda yer verilen özel gereksinimleri sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerimizin 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelge ile getirilen yasaklamadan muaf tutulmalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, çocuk ve gençlerimiz ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesine,

3- Koronavirüs (Covid-19) insanların yakın teması sonucunda damlacık yolu ile bulaşan bir hastalık olması nedeniyle, insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması önem arz etmektedir. Bu sebeple sosyal mesafenin korunması amacı ile asansörlere taşıma kapasitesinde belirtilen kişi sayısının en fazla ¼ ’ü kadar kişinin (4 kişinin altında taşıma kapasitesi olan asansörler 1 kişi) koruyucu önlemler alarak binmesine,

4- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarih ve 6360 sayılı Uluslararası Yük Taşımacılığı ile ilgili yazılarında belirtilen hususların uygulanmasına, 2 5- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarih ve 237 sayılı yazılarında belirtilen ve COVID-19 Bilim Kurulu tarafından önerilen kapalı işyeri /ofislerde hastalığa yönelik alınan önlemler; Kapalı işyeri/ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza vb. gibi kapalı çalışma alanları ifade edilmektedir.

Buna göre;

a) Kapalı işyeri/ofislerin sık sık havalandırılmasına,

b) Pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,

c) İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılmamasına,

d) İşyerlerinde çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması sağlanmalı ve çalışanların maske takmalarına,

e) Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmasına, temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmesine,

f) Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,

g) El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiğinin bulundurulmasına,

h) Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaş riskini arttırabilir. Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamasına,

i) İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı). Sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına,

j) Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmasına k) Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanmasına, l) Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Yıkanabilir bez maske kullanıldıysa yenisiyle değiştirilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmasına, 3 m) İşyerinde COVID-19 pozitif bir kişi varlığı durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilmesine, n) Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir iş yerinde, bir çalışanın COVID-19 pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler yakın temaslı kategorisinde değil, temaslı kategorisinde değerlendirilmesine, COVID-19 pozitif kişinin takip ve tedavisinin sağlık kuruluşunca yönetilmesine, diğer çalışanların maskesini takarak çalışmaya devam etmelerine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, hastalık belirtileri açısından 14 gün süreyle takip edilmesine, Bu hususlarla ilgili gerekli birimlerce denetimlerin ve takiplerin yapılmasına,  Oy birliği ile karar verilmiştir.