Anahtar Kelimeler: kararlar alındı
  • Cuma 16 ° / 0 ° Güneşli
  • Cumartesi 16 ° / 0 ° Güneşli
  • Pazar 17 ° / 1 ° Güneşli

Yeni kararlar alındı

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 11.05.2020 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus Sezer Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar alındı.

İŞTE O KARARLAR

1-Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Bu çerçevede 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı Genelgemizle toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirler belirlenerek Valiliklere gönderilmiştir. Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır. Bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucunda pandemi sürecinde aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir.

TAKSİ DURAKLARI

1. Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara COVID-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır.

2. Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır.

3. Ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan ya da son 14 gün içinde COVID-19 vakası ile teması olan şoförlerin çalışmaması sağlanmalıdır.

4. Ticari taksi duraklarının temizliği günlük olarak su ve deterjan ile yapılmalıdır.

5. Durağın içinde sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri, elektrik düğmeleri gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) veya %70 alkol kullanılabilir. Durak tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

6. Çamaşır suyu içeride kimse olmadığı zamanlarda kullanılmalı, sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır. B-Ticari Taksi Şoförleri İçin Alınması

GEREKEN ÖNLEMLER

1.Gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacaktır. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belge bulundurulacaktır.

2.Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacaklardır.

3.Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.

4.Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılır kenlastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır.

5.Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır.

TİCARİ TAKSİDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1- Taksiye binen tüm müşteriler tıbbi/bez maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.

2. COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, sağlık merkezine yönlendirilmelidir.

3- Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulunduracak, ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecektir.

 

TİCARİ TAKSİLERDE HAVALANDIRMA, TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

1. Ticari taksilerdeki klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olmalıdır. Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonu önlenmelidir.

2. Ticari takside pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır.

3. Ticari taksinin genel iç temizliği gün sonunda ve her vardiya değişiminde su ve deterjan ile yapılmalıdır.

4. Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir.

5. Her müşteriden sonra sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, telsiz, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmelidir. Bu temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, konunun trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetlenmesine, 2-07.05.2020 tarih ve 2020/19 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1. Maddesinde belirtilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu, Kırıkkale Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünün E.4153 sayılı yazıları ekinde gönderilen Uluslar arası Yük Taşımacılığı ile ilgili Kararların iptal edilerek, güncellenmiş olan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 6360 sayılı genelgelerinde belirtilen Uluslar arası Yük  Taşımacılığı ile ilgili hususların uygulanmasına,  Oy birliği ile karar verilmiştir.